Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

§ 1 Geldigheid, definitie van termen

(1) woof & wiggle – Rösing Wöll GbR, Eimsbütteler Chaussee 21, 20259 Hamburg, Duitsland (hierna: “wij” of “woof & wiggle”) heeft een online winkel voor goederen op www.woofandwiggle.com. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “klant” of “u”) in de versie geldig op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun onafhankelijke professionele activiteit zijn. “Ondernemer” is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in de loop van een juridische transactie in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit, waarbij een juridisch partnerschap een partnerschap is dat is uitgerust met de mogelijkheid om rechten te verwerven en verplichtingen op zich te nemen.

§ 2 Contractsluiting, opslag van de contracttekst

(1) De volgende regels met betrekking tot het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online winkel op www.woofandwiggle.com.

(2) Onze productbeschrijvingen op internet zijn niet bindend en zijn geen bindend aanbod om een ​​contract te sluiten.

(3) Wanneer een bestelling wordt ontvangen in onze online winkel, gelden de volgende regels: De klant doet een bindend contractaanbod door de bestelprocedure in onze online winkel met succes te voltooien. De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. Voeg de producten toe door op de corresponderende knop te klikken (bijv. “Toevoegen aan winkelwagen”, “In de winkelwagen” of iets dergelijks),
  3. De informatie in de winkelwagen controleren,
  4. Het besteloverzicht oproepen door op de betreffende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar afrekenen”, “Doorgaan naar betaling”, “Ga naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
  5. Het invoeren / controleren van het adres en de contactgegevens, het selecteren van de betalingsmethode, het bevestigen van de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid,
  6. Voltooiing van de bestelling door op de knop “Nu kopen” te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
  7. Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) Als het contract wordt gesloten, wordt het contract gesloten met woof & wiggle – Rösing Wöll GbR, Eimsbütteler Chaussee 21, 20259 Hamburg, Duitsland.

(5) Voorafgaand aan de bestelling kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid, wordt gedeeltelijk automatisch uitgevoerd nadat u de bestelling heeft geactiveerd. We slaan de contracttekst niet op nadat het contract is gesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. »Terugknop« van de browser). U kunt ook worden gecorrigeerd door het bestelproces vroegtijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van het contract en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van het contract in onze online winkel is:

  1. Verkoop van producten. De specifiek aangeboden goederen vindt u op onze artikelpagina’s.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de objectbeschrijving.

(3) Voor de verkoop van digitale producten zijn de beperkingen die uit de productbeschrijving blijken of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden van toepassing, met name met betrekking tot hardware- en / of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het onderwerp van de overeenkomst alleen het privé- en commerciële gebruik van de producten zonder het recht op doorverkoop of sublicentie.

§ 4 prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectievelijke aankoopprijs moet worden betaald vóór de levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we de aankoop uitdrukkelijk op rekening aanbieden. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop in de online winkel of in het betreffende aanbod. Tenzij anders vermeld voor de individuele betalingsmethoden, zijn de betalingsaanvragen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering van producten, op voorwaarde dat het betreffende artikel niet als gratis wordt aangemerkt. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd over de aanbiedingen, eventueel in het winkelwagen systeem en op het orderoverzicht.

(4) Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: 1-3 dagen na ontvangst van betaling). Voor maatwerk producten gelden ook de productietijden vermeld in de productbeschrijving,

(5) Levering vindt wereldwijd plaats.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heb je een herroepingsrecht. Dit is gebaseerd op ons annuleringsbeleid.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor schendingen van contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in het geval van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting. Indien wij met lichte nalatigheid achter de dienst staan, indien de dienst onmogelijk is geworden of indien wij een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende materiële en materiële schade beperkt tot de voorzienbare voor het contract typische schade. Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op wiens naleving u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze verplichting om te handelen en de contractueel verschuldigde dienst te vervullen, die wordt beschreven in § 3.

§ 8 Contracttaal

Als contracttaal is Duits uitsluitend beschikbaar.

§ 9 Garantie

(1) De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(2) Voor ondernemers is de garantieperiode voor geleverde goederen 12 maanden.

(3) Als consument wordt u verzocht om het object / de digitale goederen of de geleverde dienst ter nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te controleren op volledigheid, kennelijke gebreken en transportschade en ons en de expediteur zo spoedig mogelijk te informeren over klachten. Voldoet u hier niet aan, dan heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument, niet wordt ingetrokken (gunstbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de plaats van de aanbieder de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder.